Project Manager - Real Estate

International Permanent

Updated on 09/03/2021

 • - European Leader in Real Estate ownership and management
 • - Impactfull position on renovation and construction projects

About Our Client

Onze klant, is de veelzijdigste vastgoedgroep in België, met ongeveer 6 miljard EUR onder beheer. Wij zijn actief in volgende domeinen: vastgoedvermogensbeheer, vastgoedontwikkeling, vastgoedfinanciering en financiering van PPS-projecten.

Job Description

 • De bouwheer begeleiden tijdens de ontwerpfase en het opstellen van de voorontwerpen, bij het opstellen van het vergunningsdossier en de keuze van de bouwpartners (ontwerpers en aannemers) om hem zodoende de voor het slagen van de projecten nodige hulp, kennis en expertise aan te bieden.
 • De beste prijzen onderhandelen met de aannemers met respect voor kwaliteit en constructietermijn zoals overeengekomen tijdens de ontwikkelingsfase.
 • In overleg met de collega's van Development/Design & Build/ Investment bijdragen tot de continue verbetering van de coherentie, de nauwkeurigheid en de doeltreffendheid tijdens de verschillende fases van het ontwerp van het technisch en constructie proces ten einde een dienstverlening te bieden die rust op een gestructureerde optimalisatiebenadering.
 • Coördineren en organiseren van de diverse activiteiten van de bouwpartners in de verwezenlijking van het project teneinde een doeltreffende service te kunnen aanbieden die beantwoordt aan de vereisten van de interne en externe klanten binnen de verwachte termijnen en budgetten.
 • In samenwerking met en met de ondersteuning van interne en externe technische experts voortdurend op de hoogte blijven van de evoluties en de ontwikkelingen van de technieken op de markt, zijn kennis up-to-date houden teneinde zijn activiteiten te verstevigen door diensten aan te bieden die constant steunen op geactualiseerde kennis.
 • De uitwisseling van informatie tussen de interne medewerkers (Design & Build/Development/ Investment) bevorderen en stimuleren teneinde een optimaal partnership te ontwikkelen en aldus de kwaliteit van de geleverde dienstverlening te verhogen.
 • Expertise delen en gepaste adviezen verstrekken in het betrokken domein op grond van zijn technische kennis en expertise ter zake teneinde de gesprekspartner relevante informatie te leveren voor zijn beoordeling en hem aldus te ondersteunen bij zijn besluitvorming.

The Successful Applicant

 • Je hebt een universitaire basisopleiding (burgerlijk ingenieur, ingenieur-architect, industrieel ingenieur, …);
 • Je hebt een bevestigde ervaring in een gelijkaardige functie;
 • Kennis van de vastgoedmarkt en in gebouwentechnieken is essentieel en basiskennis van recht, fiscaliteit, financiën, handel of management is een pluspunt;
 • Je beschikt over een autonomie in je werkorganisatie maar je bent ook een uitstekende teamplayer en dit in vaak complexe structuren;
 • Je bent vlot tweetalig NL-FR en beschikt over een goede praktische kennis van Word, Excel en Powerpoint; kennis AUTOCAD is een plus.
 • Nauwkeurig
 • Klantgericht en service-minded
 • Uitstekende organisatorische competenties
 • Vaardigheid om autonoom te werken en tegelijkertijd teamplayer

What's on Offer

A highly competitive package in a global company

Contact
Raphael Simon
Quote job ref
572971

Job summary

Sub Sector
Industry
Location
Contract Type
Consultant name
Raphael Simon
Job Reference
572971

PageGroup is an equal opportunity employer committed to workforce diversity, both as an employer as well as a recruitment service provider. Each recruitment decision we make for people we hire and people we place into new roles is based solely on the candidates’ knowledge, experience and skills.