Hebben moderne technologische innovaties nu een dermate hoge intensiteit en schaalgrootte dat het in de toekomst waarschijnlijk zo is dat er minder banen zullen zijn in de Westerse wereld en dat er een sterke stijging van de vrije tijd zal zijn?

Er is al veel geschreven over de zogenaamde disruptie van smart factories (Industry 4.0), en over robotisering in het algemeen. Er bestaat bewijs dat suggereert dat veranderingen zullen plaatsvinden op een grote sociaal-economische schaal, zeker in vergelijking met de technische veranderingen die we tot nu toe hebben meegemaakt.

Het roept evenwel een aantal interessante vragen op: zijn we als personeel maatschappelijk en psychologisch klaar voor een toename van de vrije tijd? Kunnen we uit onze eigen sociaal-economische geschiedenis uit het verleden leren wanneer de stoomlocomotief of de elektriciteit werd geïntroduceerd? Hoe zijn we omgegaan met de transformatie van onze werkplek toen de computer een vaste waarde werd?

Ons werk zal op alle niveaus veranderen

Hoewel laaggeschoolde banen als eerste door de automatisering worden geraakt, zullen - dankzij de snelle ontwikkelingen op het vlak van Artificial Intelligence (AI) - ook werknemers in de creatieve sector met robotisering te maken krijgen.

Automatisering door geavanceerde robots en AI zal enkel een impact hebben op banen met basisvereisten op het vlak van vaardigheden. Er worden ook economische winsten behaald door het verminderen van de tijd die besteed wordt aan routinetaken en diensten die uitgevoerd worden door meer hogere rollen en functies. Zal het een winsituatie zijn voor de werknemer die meer tijd kan investeren in intellectueel uitdagende taken? Zal het ertoe leiden dat mensen hun vaardigheden aan een sneller tempo upgraden?

Dit is wat we verwachte: meer efficiëntie op het werk, grotere veiligheid en snellere vooruitgang in de loopbaan.

Nieuwe soorten banen die er binnenkort aankomen

Meer automatisering is ook de voorbode van de komst van een volledig nieuwe banen. Omdat er altijd een periode ligt tussen het ontstaan van nieuwe banen en het verlies van huidige banen, gaat het proces van het upgraden en hernieuwen van vaardigheden van essentieel belang zijn om succes te boeken in de toekomstige arbeidsmarktmarkt

Hoewel robots en AI onvermijdelijk een groot aantal van de meer datagedreven en repetitieve taken op zich zullen nemen, zullen werknemers en machines ook op een andere manier samenwerken om efficiënter taken te kunnen uitvoeren.

Allereerst zal de automatisering van taken die zowel repetitief als datagedreven zijn, leiden tot nieuwe soorten banen, die de nadruk leggen op een zo efficiënt mogelijke samenwerking tussen mensen en machines. Ten tweede zullen collega-robots of "cobots" worden geïntegreerd in ons personeelsbestand en zullen we onze "traditionele" visies op het verschil tussen mens en machine moeten aanpassen.

Verzet tegen automatisering en robotisering

We zien nu al een opkomend verzet tegen automatisering en bedrijven zullen in toenemende mate hun rekruteringsproces en HR-beleid moeten rechtvaardigen. Een van de manieren waarop we bedrijven zullen beoordelen is hoeveel menselijke werknemers ze aannemen.

Supermarkten zonder personeel

De Moby Mart, die in juni 2017 werd geopend, is een voorbeeld van een volledig geautomatiseerde supermarkt. Het is een, mobiele supermarkt zonder personeel die dagelijks huishoudelijke producten verkoopt, zoals brood, melk en schoonmaakproducten.

Robotdokters

CureSkin is een mobiele app op basis van AI die diagnoses kan stellen over de huidtoestand en advies kan verschaffen over behandelingen en producten. Deze innovatie toont ons hoe herkenning van het AI-patroon de diagnoserol van dermatologen kan overnemen en hoe gemakkelijk het zou kunnen zijn om uw gezondheid te controleren zonder enige menselijke tussenkomst. Gebruikers uploaden een foto van hun huid op de app die daarna AI gebruikt om deze te analyseren op problemen. De app wordt verder aangevuld met een chatservice die de AI voedt en de diagnose van de machine verder verbetert.

Machinegeleide creativiteit

Tal van zuurverdiende professionele kwalificaties staan volgens sommigen op het punt van uitsterven. We hebben allemaal te maken met een toekomst waarin economische productiviteit los staat van werkgelegenheid. Met andere woorden, de economie kan blijven groeien zonder dat het aantal banen toeneemt?

McCann Advertising in Japan stelde in 2016 een artificiële creative director aan. De AI geeft  antwoorden - bijvoorbeeld op vragen over producten - die gebaseerd is op historische data. Het systeem verstoort ons begrip van automatisering die enkel een impact heeft op laaggeschoold werk, waaruit blijkt dat datagedreven creativiteit ook een mogelijkheid is. Dit zal bijzonder doeltreffend zijn in rollen die een hoge mate van patroonherkenning vereisen.

Universeel basisinkomen steeds populairder

Politieke antwoorden op automatisering gaan ook een impact hebben op de toekomst van werk. Met het universeel basisinkomen (UBI) dat aan populariteit wint na het pilootproject in IJsland - vooral in Spanje en Zwitserland - is het misschien niet meer nodig dat het toekomstige personeel dezelfde uren werkt of in dezelfde werkomstandigheden werkt als nu.

Wat zijn de belangrijkste trends en in welke mate zullen ze ons werk beïnvloeden? We hebben gekeken naar de volgende trends: