Wanneer u met Michael Page samenwerkt draagt een gespecialiseerde consultant de gehele verantwoordelijkheid voor uw werving- & selectieopdracht (van A tot Z).

Hieronder vindt u een vereenvoudigde versie van ons werving- & selectieproces. Wetende dat geen enkele organisatie hetzelfde is, iedere persoon uniek en alle vacatures verschillend, bieden wij tevens een tailor-made oplossingen die voldoen aan uw specifieke behoeften, wensen en eisen.

Wervingsbehoefte:

De eerste stap in het wervingsproces van Michael Page bestaat uit een gesprek met een van onze Recruitment Consultants, om hem of haar inzicht te verschaffen in wat voor u de belangrijkste eigenschappen zijn waaraan de nieuwe medewerker moet voldoen.Te denken valt daarbij aan uw eisen ten aanzien van vaardigheden en deskundigheid, het salaris, uw bedrijfscultuur en of u iemand zoekt voor in vaste dienst of op interim basis.

Werven van talent:

Michael Page hanteert bij het werven van kandidaten diverse methoden. Zo beschikken wij over een uitgebreide, geavanceerde database van beschikbare kandidaten, die voortdurend wordt bijgewerkt. Wij bieden u verder de optie om met ons te adverteren: dankzij de inkoopkracht die wij bij diverse media hebben, weet u zeker dat uw advertentie bij de belangrijkste media op prominente wijze wordt geplaatst. Dankzij onze merknaam en stijl van adverteren kunt u er gerust op zijn dat er hoogwaardige sollicitanten op uw advertentie zullen afkomen.

Selectie van talent:

Het wervingsproces wordt door Michael Page benaderd aan de hand van geavanceerde, gestructureerde gesprekstechnieken. Die gesprekken worden opgebouwd uit criteria die vooraf met u worden besproken. Tevens voeren wij uitgebreide referentiechecks uit om de integriteit van onze kandidaten te kunnen waarborgen. Michael Page kan verder zorgen voor vaardigheids- en psychologische testen mocht daar behoefte aan zijn.

Presentatie shortlist:

Na de selectie presenteren wij de bij uw organisatie passende kandidaten op basis van hun persoonlijkheidskenmerken, (werk)ervaring en competenties. Onze voornaamste focus is het tot stand brengen van een ideale match tussen onze klanten en kandidaten, een filosofie die de hoeksteen vormt van onze professionele reputatie.

Sollicitatiegesprek met de klant:

Kennismaken met de voorgestelde kandidaten en beoordelen of zij bij het vooraf (samen) opgestelde functieprofiel en uw bedrijfscultuur passen. Wij beschouwen onze klanten als onze partners en streven ernaar om zo veel mogelijk over uw organisatie te weten te komen en te achterhalen wat voor type medewerker het best bij u zou passen; niet enkel qua gevraagde competenties, maar ook qua bedrijfscultuur.

Plaatsing:

Volgend op een succesvolle interviewreeks zal onze Recruitment Consultant optreden als intermediair en assisteren bij het onderhandelingsproces. Dit houdt in: ondersteuning bij het samenstellen van een passend aanbod en bij het voorbereiden van een succesvolle start van uw nieuwe werknemer.

Post placement follow-up:

Gesprekken met u en uw nieuwe werknemer om de wervingsprocedure te evalueren, een vinger aan de pols te houden en zodoende continu onze service te verbeteren. Door ook na de plaatsing betrokken te blijven investeren wij in een lange-termijn relatie die voor alle partijen vruchtbaar is.