You are here

9 Belgen op 10 zouden 2 of 3 dagen per week thuis willen werken

Press release 8 december 2020


Brussel, 8 december 2020 – Vorige week zette Frankrijk een eerste stap naar een versoepeling van de lockdown. Dat gebeurt stilletjes aan ook in België. Maar telewerk, ondertussen goed ingeburgerd bij de werknemers, zal deel blijven uitmaken van ons dagelijks leven. Volgens een recente studie van Michael Page, het wervings- en selectiebureau dat gespecialiseerd is in ervaren kaderprofielen, zouden 9 Belgen op 10 graag 2 tot 3 dagen per week thuis willen werken. 4 Belgen op 10 geven zelfs aan dat telewerk heeft bijgedragen tot hun productiviteit en dat ze meer voldoening uit hun werk halen dan voordien.
 

Telewerk op lange termijn

Voltijds telewerk blijft waar mogelijk de regel tot het einde van het jaar, maar de pronostieken over werken in 2021 gaan in dezelfde richting. "Dit zal van elke werkgever afhangen, maar het lijdt geen twijfel dat deeltijds telewerk de nieuwe norm zal worden", zo stelt Grégory Renardy, Executive Director bij Michael Page België. Uit de enquête blijkt dat bijna 69% van alle werknemers en werkzoekenden verwacht dat bedrijven in hun beleid meer open zullen staan voor telewerk dan dat voor de coronacrisis het geval was. "De invoering van deeltijds telewerk zal van de werkgevers nog meer organisatie en begrip, maar ook begeleiding van hun werknemers vergen."

Tijdens de eerste lockdown moesten de meeste bedrijven noodgedwongen hun organisatie herbekijken en telewerk invoeren. Vóór de crisis konden de meeste werknemers (67%) slechts occasioneel of helemaal niet thuis werken. Een minderheid kon vrij kiezen om op afstand te werken.

Zowel werknemers als werkgevers hadden enige tijd nodig om zich aan te passen, maar hoe dan ook is deze manier van werken een succes: meer dan 76% van de actieve bevolking zou meer thuis willen werken. Mochten ze de keuze hebben, dan zouden nagenoeg alle respondenten (92%) 2 of 3 dagen per week thuis willen werken. Toch blijft menselijk contact noodzakelijk voor werknemers: geen enkele respondent gaf aan 4 dagen of meer op afstand te willen werken.

Meer motivatie en een betere productiviteit

Uit de peiling blijkt ook dat bijna 4 werknemers op 10 (37%) van oordeel zijn dat hun productiviteit verbeterd is dankzij het thuiswerk. Voor 56% van de werknemers in België is de productiviteit hetzelfde gebleven.

Telewerk leidde evenmin tot een verminderde motivatie. Integendeel, meer dan 27% van de werknemers voelt zich zelfs gemotiveerder. Bijna 56% van de werknemers voelt zich even gemotiveerd als op kantoor.

Overigens zijn werknemers even positief over hun werkvoldoening: 37% haalt nog meer voldoening uit zijn werk, terwijl 41% aangeeft evenveel voldoening te ervaren als voor de lockdown.  


Over de enquête

Michael Page hield via zijn website en gedurende iets meer dan een maand een enquête bij alle kandidaten voor een vacature met de bedoeling inzicht te krijgen in de effecten van de recente crisis op hun persoonlijke en professionele leven, de ondersteuning die ze kregen van hun bedrijf en hoe ze het beste haalden uit de situatie. Meer dan 120 werkzoekenden in België namen deel aan de enquête. Van alle respondenten werkte 65% op afstand. De enigen die niet thuis werkten waren degenen die geen werk hadden of van wie het werk dit niet toeliet, bijvoorbeeld in een verdeelcentrum of een winkel.