Wat betekent "voorbij de menselijke grenzen" precies? Door onszelf te upgraden tot verder dan onze gekende basiscapaciteiten, verwachten we een wereld waarin de transformatieve kracht van technologie - een kracht die op ingrijpende wijze de manier verstoort waarop we werken, communiceren en onszelf ontspannen - ons vermogen kan verbeteren om zelfs de meest basale taken uit te voeren.

We zijn reeds getuige geweest van de komst van implantaten van microchips, waarmee werknemers deuren kunnen openen, kunnen inloggen op terminals en voor goederen kunnen betalen. Dit is waarschijnlijk pas het begin van de bio-verbeteringen die werknemers in staat zullen stellen taken op een eenvoudigere, snellere manier uit te voeren met betere resultaten.

Er wacht ons een nabije toekomst waarin intelligente implantaten, hoogwaardige prothesen en componenten die het geheugen verbeteren en "wearables" voor werknemers nodig zullen zijn om gelijke tred te kunnen houden met de technologie. Er bestaan verschillende voorbeelden die suggereren dat deze "toekomst" dichterbij ligt dan de meesten zouden denken.

Space X-ondernemer Elon Musk heeft verklaard dat, "wanneer mensen waarde willen blijven toevoegen aan de economie, ze hun capaciteiten moeten verhogen door middel van een fusie van biologische intelligentie en machine-intelligentie." Musk is voorstander van het adopteren van mechanische of digitale verhogingen om de capaciteit van het menselijk lichaam te verbeteren.

Jezelf digitaal monitoren

Biometrische wearables, zoals smartwatches, Google Glass 2.0 of technologie die de gezondheid monitort, bieden een glimp in een toekomst waarin technologie ervoor zorgt dat het mensdom zijn grenzen en potentieel zal verleggen. Het is enkel waarschijnlijk hiernaar toe te evolueren wanneer wearable technologie invloed begint te krijgen in de wereld van het werk.

Wearable toestellen kunnen gebruikt worden om werknemers te helpen de fysiologische gewoonten en welzijn van hun personeel op te volgen zodat ze ervoor kunnen zorgen dat ze de noodzakelijke ondersteuning krijgen. De afgelopen paar jaar heeft de verzekeringsgroep Aetna haar werknemers beloond voor het feit dat ze een volledige nacht slaap krijgen.

Deelnemers kunnen een draagbaar toestel gebruiken dat ingelogd is op het speciaal wellness-platform van de onderneming en dat hun slaappatronen registreert - zij die meer dan zeven uur per nacht slapen kunnen een kleine bonus in cash verdienen. In 2016 hebben bijna 20.000 werknemers van de organisatie aan het plan deelgenomen.

Hoewel het professionele gebruik van wearable technologie maar langzaam terrein wint, zijn sommige bedrijven nu al voorstander van implanteerbare technologie. Three Square Market, dat in Wisconsin gevestigd is, heeft het "chippen" van werknemers uitgetest waarbij een microchip die niet groter is dan een rijstkorrel in de hand wordt ingeplant. Werknemers kunnen de chip gebruiken om veiligheidsdeuren te openen, in te loggen op computers of zelfs eten en drinken te kopen.

Mens en machine versmelten

De notie dat er natuurlijke limieten zijn aan onze fysieke en intellectuele vermogens is geleidelijk aan het afzwakken. Zelfs al blijven maatschappijen het moeilijk hebben om te beantwoorden aan de meer basic en hoogdringende gezondheidsnormen, is er een toenemend momentum achter de visie dat de menselijke vorm - zijn fysieke cognitieve eigenschappen, zijn zwakheden, zijn beperkingen - verbeterd kan (en zou moeten) worden om tot fundamenteel betere prestaties te komen.

BioStamp is een digitale tattoo - ontwikkeld door de Amerikaanse firma MC10 - waarin een groot scala aan data kan worden opgeslagen. Deze tattoo, die rechtstreeks op de huid wordt gezet, verzamelt gegevens over de lichaamstemperatuur, hydratatieniveaus, UV-blootstelling en nog veel meer. Een volgende stap is een sensor die kan worden ingeslikt en die communiceert met het draagbare toestel. Deze technologie vertoont momenteel zeer veel potentieel binnen de sector van de gezondheidszorg, waar kwantificeerbare gegevens die over een bepaalde periode worden ingezameld over het welzijn van de patiënt van onschatbare waarde zijn. Zoals dit het geval is bij tal van dergelijke technologieën in de medische sector, staan we nog maar aan het begin.

In het boek "Beyond Human" van auteur Eve Herold, wordt de ontwikkeling besproken van nieuwe medische technologieën die vertrouwen op een combinatie van berekenen, gentherapieën en robotica. Herold argumenteert dat ze het potentieel hebben om ons leven drastisch te transformeren, waardoor onze levensverwachting toeneemt.

De Catalaans-Britse kunstenaar Neil Harbisson identificeert dit als een "cyborg", een populaire term uit de science fictioncultuur die de mens beschrijft met lichamelijke verbeteringen. Cyborgs ondernemen nu stappen om hun eigen rechten en identiteit te verdedigen binnen een wettelijk kader. Dit wijst er opnieuw op dat de realiteit van werken met mensen die hun menselijke vermogens hebben verbeterd door het integreren van machine-onderdelen dichterbij is dan de meesten van ons zouden denken.

Betere werkomstandigheden – maar tegen welke prijs?

Biometrische gegevens die via wearables of implantaten kunnen worden ingezameld, zouden bedrijven kunnen toelaten de werkomstandigheden voor werknemers te bepalen op basis van hun gezondheid. Mogelijk presteren sommige werknemers beter bij een bepaald suikerniveau in het bloed of op verschillende tijdstippen van de dag, of zelfs bij een ander niveau van het omgevingslicht. Door deze informatie in te zamelen zullen bedrijven de werkomstandigheden kunnen aanpassen en zo hun werknemers ondersteunen om optimaal te presteren. Een nieuwe vorm van gepersonaliseerde efficiëntie kan worden ontwikkeld door het monitoren van de vitale levenstekenen van de werknemer en door het voorzien van de optimale omgeving voor productiviteit.  

Organisaties die de opmars van dit soort technologieën aanmoedigen en zelfs bevorderen, moeten voorzichtig te werk gaan. Individuen zijn reeds zeer goed afgestemd op de gevoeligheid van hun persoonlijke informatie en zullen stevige garanties eisen over de veiligheid van bijkomende informatie die ze bereid zijn te onthullen.

Het kan voor sommige secties van het personeelsbestand noodzakelijk zijn om wearables of bioverbeteringen te integreren om met machines te kunnen concurreren en samen te werken. Met de komst van technologieën, zoals machineleren en artificial intelligence, zetten machines grote stappen en zullen mensen gelijke tred moeten kunnen houden

Wat zijn de belangrijkste trends en in welke mate zullen ze ons werk beïnvloeden? We hebben gekeken naar de volgende trends: