Een van de belangrijkste manieren waarop de nieuwe technologie het personeelsbestand zal veranderen zal het evoluerende pakket vaardigheden zijn dat hiervoor vereist is.  De exponentiële evolutie van technologie, de langere levensduur, de toenemende nood om onze eigen financiële duurzaamheid veilig te stellen liggen allemaal aan de basis van het feit dat we zullen evolueren naar een wereld waar mensen meerdere loopbanen zullen hebben, waar "levenslang leren" en "vloeibare vaardigheden" van cruciaal belang zullen zijn om de inzetbaarheid van een individu te versterken.

"Je leven lang leren en carrièrewendbaarheid worden van essentieel belang. Banen veranderen snel aangezien technologie tal van bestaande banen begint aan te vullen, te herdefiniëren en potentieel te vervangen. Individuen moeten potentiële loopbaanopties in de gaten houden en proactief werken om de nieuwe vaardigheden en kennis die vereist is te ontwikkelen; aanhoudend proactief loopbaanbeheer zal waarschijnlijk van essentieel belang zijn voor aanhoudende inzetbaarheid."

- Corinne Mills, loopbaancoach, auteur en MD van Personal Career Management

Multi-vaardige werknemers hebben de toekomst

In “The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity” (2016) voorspellen auteurs Lynda Gratton en Andrew Scott dat mensen hun vaardigheden moeten aanscherpen om 4 tot 6 verschillende loopbanen gedurende hun actieve leven te kunnen invullen.

Gratton en Scott argumenteren dat een van de laatste evoluties inzake leiderschapsontwikkeling het nieuwe concept van "vertical leadership development" (2015) is, dat aangeeft dat leiders het vermogen zouden moeten ontwikkelen om met meer complexiteit om te leren gaan en onderling afhankelijk te worden van anderen om volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid (VUCA) te beheren in hun besluitvormingsprocessen.

Gelet op het grote aantal nieuwe tools en diensten die men ter beschikking heeft, kan kennis op verzoek worden verworven, kan deze zonder inspanningen worden geüpgraded en worden weggegooid wanneer deze niet langer nuttig is. We hebben het tijdperk van betreden waarin ons leven lang nieuwe kennis moeten opdoen en vaardigheden aanleren.

Werkgevers moeten leren ondersteunen

De waarde van formele opleiding ligt niet langer in het verwerven van kennis maar in het ontwikkelen van een vermogen om te leren. Werknemers kunnen nu nieuwe vaardigheden aanleren en laten vallen wanneer deze vereist zijn, empowered door een brede waaier aan datagedreven, gepersonaliseerde leerprogramma's die het werk om een expert te worden in een welbepaald vakgebied veel sneller en eenvoudiger doen verlopen.

Van werkgevers wordt verwacht dat ze leermethodes aanreiken en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden vergemakkelijken. Opleiding moet modulair zijn, moet zich richten op diegenen die een intense opleiding wensen te volgende gedurende een korte periode en op diegenen die aan een trager tempo willen leren. Organisaties die geen ondersteuning bieden voor het aanleren van nieuwe vaardigheden lopen het risico achtergelaten te worden aangezien werknemers diegene verkiezen die dat wel doen.

Ruimte om te leren

Nieuwe leermethodes, zoals Massive Online Open Courses (MOOCs) kunnen helpen bij retentie en organisaties helpen om kloven inzake vaardigheden te dichten.  Opleidingsstart-up Udacity startte op het einde van 2016 met het aanbieden van cursussen inzake virtuele realiteit (VR). Ze bieden korte "nanodegrees" met een looptijd van enkele maanden, speciaal met de bedoeling te beantwoorden aan de vragen van de arbeidsmarkt en om kennis van vaardigheden waarnaar veel gevraagd werd, te verspreiden.

Hoewel het vrij vanzelfsprekend lijkt om een onlinecursus te volgen, is het kantoor zelden de meest productieve ruimte hiervoor. Studiecafeketen Bankyo Café, dat gevestigd is in Tokio, biedt volwassenen de mogelijkheid om haar faciliteit te gebruiken op basis van lidmaatschap en voorziet een meer bevorderlijke omgeving met studie en leren dan een typisch café. Ze hebben het plan opgevat om tegen de zomer van 2019 zes nieuwe cafés te openen.

Flexibiliteit van het allergrootste belang

De druk van een volatiele arbeidsmarkt, gecombineerd met de toenemende en globaliserende toegankelijkheid van kennis zorgen voor een voortdurende persoonlijke upgrade van een levensvoorwaarde. We kunnen verwachten dat organisaties zullen investeren in het voortdurend aanscherpen van de vaardigheden van hun personeel om zo "internal career centres" op te richten om mensen te helpen evolueren naar nieuwe functies.

Technologische ontwikkelingen hebben het potentieel om werknemers te verplaatsen. Om relevant te blijven, moeten die werknemers snel nieuwe vaardigheden aanleren om opnieuw terecht te kunnen op de arbeidsmarkt. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zullen fundamentele karaktertrekken worden en snel leren on the job zal van het allergrootste belang zijn.

Op maat gemaakte carrièreontwikkeling

De samenstelling van het personeelsbestand wijzigt snel. Nieuwe moeders kunnen snel nieuwe vaardigheden aanleren en een job vinden; digitale nomaden kunnen de wereld rondreizen en hun kennis delen; nieuwe technologieën maken de overdracht van informatie efficiënter. Om dit talent optimaal te benutten is het mogelijk dat er nieuwe benaderingswijzen naar leren toe vereist zijn die het meest geschikt zijn voor de werkomstandigheden van deze talentgroepen.

De Pregnancy Pause, die in 2017 gelanceerd werd door het agentschap Mother New York, voorziet een toolkit voor moeders om hen te helpen bij de transitie om opnieuw aan het werk te gaan na het zwangerschapsverlof. Er wordt een sterke focus gelegd op het verbeteren van vaardigheden waardoor individuen worden geholpen bij dit specifieke scenario, zonder cursussen in andere domeinen te hoeven volgen die minder nuttig zijn. Een in Kopenhagen gevestigd initiatief "Inspired Beyond Babies" biedt werkende moeders de mogelijkheid hun vaardigheden op hun eigen tempo tijdens het zwangerschapsverlof op te krikken.

Wat zijn de belangrijkste trends en in welke mate zullen ze ons werk beïnvloeden? We hebben gekeken naar de volgende trends:

Wat zijn de belangrijkste trends en in welke mate zullen ze ons werk beïnvloeden? We hebben gekeken naar de volgende trends: