Voor de digitale disruptie, waren CFO's voornamelijk gefocust op het beheer van de schatkist, accounting en budgettering. Het afgelopen decennium is de bedrijfspraktijk verschoven naar financiële leiders die een meer proactieve en strategische rol op zich nemen. Hoe heeft die de leiderschapsvaardigheden en algemene competenties van de CFO, alsook de relaties met andere topbestuurders getransformeerd?

Onze interviews met CFO's van zowel multinationals als kleinere bedrijven hebben vier belangrijke manieren aan het licht gebracht waarop het snel veranderende toepassingsgebied van de CFO kan worden benaderd.

De Piloot – stuurt de bedrijfsstrategie aan

Succesvolle CFO's stellen problemen aan de orde, trekken beslissingen in twijfel en maken daarmee hun ondernemingen productiever en rendabel. Voor bestuurstop is het misschien niet altijd makkelijk, maar het kan een bedrijf enorme voordelen bieden.

Wat is het gevolg van het routinematig in twijfel trekken van de status quo voor het leiderschap van de CFO en zijn of haar invloed op de bedrijfsstrategie? Die vraag sluit aan bij de rol van de CFO als Piloot, een type CFO dat steeds vaker voorkomt. De Piloot geeft leiding vanuit de frontlinie en presenteert de businessstrategie aan de andere leden van de board, de stakeholders en teams binnen het bedrijf.

Philippe de Briey, CFO van Monsanto Europa, ziet het als een van voortdurend proces van teambuilding op basis van een strategische visie. "Ik wil onze topbestuurders helpen om anders na te denken over de business, door tegelijkertijd vanuit het perfectief van de investeerders als de markten te denken."

Finance als interne dienstverlener

Modellen uit het verleden, die proberen om het toepassingsgebied van de CFO te doorgronden, tonen aan het lange tijd noodzakelijke was om flexibele vaardigheden te beschikken.

De meest recente ontwikkelingen van de rol, die gegroepeerd zijn als Coach, Wetenschapper, Ingenieur en Piloot, zijn ontstaan uit de noodzaak voor de CFO om rationele beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op gegevens die over de hele onderneming zijn verspreid en die ver buiten het toepassingsgebied van financiën liggen. Florence Rocle, VP Global Finance Services van Sodexo gelooft dat deze transformatie en de ontwikkeling van de functie onvermijdelijk waren. "We verwachten van CFO's niet langer dat het accountants zijn. Ze zouden moeten vertrouwen op mensen die wél accountants zijn aangezien hun rol veel globaler is.”

Als Ingenieur is de CFO steeds meer gefocust op het bouwen van het juiste team met de juiste competenties en de juiste attitude, een HR-strategie voor de lange termijn en een innovatieve bedrijfscultuur. Dit is de manier waarop auteur William Heitman dit uitlegt in zijn baanbrekende studie The CFO: Industrial Engineer of Knowledge Work: "De CFO is de ingenieur van de kennisbasis van de onderneming die fundamenteel samengesteld is uit mensen en systemen."

Communiceren met behulp van data - en het gebruik van gegevens

Vandaag de dag is het de plicht van de CFO om te zorgen voor visibiliteit van gegevens van rollen die ver buiten zijn traditionele verantwoordelijkheden liggen, zoals talent manager en belangrijkste adviseur van de CEO. Zoals David List, CFO van Conotoxia, het stelt, "De CFO speelt een steeds grotere rol in alle aspecten van de onderneming - en strategie is ongetwijfeld een van deze aspecten."

Vanuit het perspectief van de Wetenschapper is de focus meer gericht op de markt, waarbij beslissingen eerder worden gebaseerd op harde data dan op ervaring in de praktijk - iets waar andere leden van het hogere management zich prettiger bij voelen. Terry Moro, CFO van Omya, legt uit: "Tegenwoordig zit ik rond de tafel met de managementcomités die samengesteld zijn uit mensen van sales, manufacturing en logistiek. Dit is volstrekt nieuw - en deze comités zijn er niet aan gewend om rechtstreeks met budgettaire kwesties geconfronteerd te worden."

Vandaag bouwen aan de teams van morgen  

De CFO als Coach wil ervoor zorgen dat er nieuw vaardigheden worden aangeleerd die zowel beter passen bij de nieuwe generaties en hun manier van werken als bij de traditionele taken van de financiële afdeling. Ryan Mangold, CFO van Taylor Wimpey, legt uit: "De vereisten voor finance zijn in essentie breder geworden. Er moet een beter begrip zijn van zo veel meer - tools, processen, analyses - en dat heeft natuurlijk een impact op de oordelen die we vellen."

De Coach benadert leiderschap vanuit een persoonlijk perspectief; hij of zij wil zowel collega's en werknemers te onderwijzen, waarbij de bedrijfscultuur wordt uitgelegd in toegankelijke termen - nauwkeurigheid, afstemming en gedrag. Maar zoals Sébastien Rouge, CFO van Latécoère, opmerkt, is bedrijfscultuur voortdurend aan verandering onderhevig en verschillend per organisatie. "Onze focus ligt op het afstemmen van werknemers en hun werk op de diverse vaardigheden die ze met zich meebrengen. Dat is een grotere uitdaging dan de vraag of ik een "digital native" anders zou moeten managen dan iemand die gewend is met pen en papier te werken."

Dialoog en nieuwsgierigheid stuwen de prestaties omhoog

De Piloot ziet leiderschap als het in evenwicht brengen van datgene waarin de onderneming nu goed presteert en waar het bedrijf zou kunnen staan wanneer alle functies binnen het bedrijf op elkaar zouden zijn afgestemd. Zoals de CFO van een international in verpakkingsmateriaal zegt: "Mensen rekenen op je technische vaardigheden maar ook op je vermogen om altijd het volledige plaatje te zien.”

De noodzaak om in een vroeg stadium strategische en operationele problemen op te merken en er de aandacht op te vestigen ziet de CFO in de shows van de Piloot. Op deze manier kan de CFO een constante dialoog handhaven tussen operations en finance om ervoor te zorgen dat datgene wat relevant is voor beide, begrepen wordt als zijnde operationeel belangrijk.

Sébastien Rouge, CFO van Latécoère, verklaart, "Wanneer de rol van finance wordt begrepen en de onderneming streeft naar het behalen van haar doelstelling - waardoor de prestaties altijd zullen verbeteren - zal de hele onderneming beter functioneren."

Wat is van essentieel belang om te presteren binnen de financiële functie? Eugene Low, CFO van Mercer, beweert stellig dat dit een vaardigheid is die niet aan te leren valt - nieuwsgierigheid. Hij legt uit, "Wanneer iemand nieuwsgierig is over een probleem en bereid is de juiste vragen te stellen om dieper te gaan, is dit veel beter dan een FP&A of boekhouddiploma. Ik kan boekhouding op één dag tijd aanleren. Wat ik nodig heb in een hongerige CFO is dat hij nieuwsgierig moet zijn over de business en nieuwsgierig over de manier om met de business te werken om motivaties en inspanningen aan te sturen om zo de onderneming te doen groeien."

Belangrijkste punten 

  • De CFO moet een HR-strategie en innovatieve bedrijfscultuur creëren op basis waarvan een langdurig erfgoed voor de organisatie kan worden opgebouwd.
  • De CFO kan in conflict komen met het hogere management waarvan de besluitvormingssijl mogelijk meer gebaseerd is op ervaring dan op gegevens.
  • Strategie moet gemeten worden in winst en KPI's, aangezien moderne bedrijven te kampen hebben met steeds meer vragen van aandeelhouders en andere stakeholders.
  • De CFO is de advocaat van de aandeelhouder in de onderneming, met andere woorden hun leiderschap kan interne en externe overwegingen omvatten.
  • De CFO zou leiderschapsvaardigheden moeten gebruiken die beter passen bij de moderne generaties en de taken die vervuld moeten worden door de financiële afdeling.

Lees meer over de andere belangrijke uitdagingen voor CFO's in 2018

Ga terug naar CFO and Financial Leadership Insights

Populaire artikelen