De CFO is binnen de directie en de raad van bestuur waarvan hij deel uitmaakt verantwoordelijk voor financiële en strategische aspecten en wordt de laatste jaren steeds belangrijker in het management van bedrijven. Hij heeft een voortrekkersrol in de interne en externe ontwikkeling van de onderneming, houdt toezicht op alle reorganisaties en speelt vaak een doorslaggevende rol in de financiële communicatie bij alle voor het bedrijf belangrijke gebeurtenissen.

De verantwoordelijkheden van de CFO

De CFO is traditioneel verantwoordelijk voor:

1- Boekhouding

Opstelling van de rekeningen van de onderneming en de geconsolideerde groep, waarbij hij de compliance en betrouwbaarheid hiervan waarborgt. Afhankelijk van de omvang van de groep stuurt hij de financieel managers van de filialen en/of divisies aan, de manager van de boekhouding, de manager consolidatie, de controllers en een of meer shared services-centra (die de algemene en bijkomende boekhouding van de verschillende entiteiten van de groep verzorgen),

2- Financiële informatie en relaties met banken

  • Geeft financieel leiding aan op de lange termijn gerichte transacties (overnames, fusies, afstoting van bedrijfsonderdelen)
  • Beheert de treasury-functie en financieringen, onderhoudt relaties met externe partijen: banken, accountants enz.
  • Houdt toezicht op de controlling van de groep en keurt deze goed: planning, budget, reporting
  • Draagt bij aan de invoering of verbetering van managementinformatiesystemen
  • Bereidt onderzoeken naar bedrijfs- en financiële investeringen voor

3- Management en besluitvorming

Afhankelijk van de groep houdt hij toezicht op het interne controleteam en neemt hij deel aan de invoering van nieuwe normen en regels. Hij draagt bij aan de totstandkoming van de bedrijfsstrategie (en de operationele uitvoering daarvan), is de drijvende kracht achter de financiële communicatie en de relatie met aandeelhouders en investeerders. Daarnaast heeft hij de supervisie over de interne audit (hoewel deze afdeling vaak rechtstreeks onder de hoofddirectie is geplaatst), juridische en fiscale kwesties, personeelsmanagement en de gemeenschappelijke diensten.

Plaats in de organisatie

De financieel directeur rapporteert doorgaans aan de algemeen directeur.

Opleiding en competenties – het profiel van de financieel directeur

De financieel directeur van een groep heeft over het algemeen een master van een bedrijfseconomische hogeschool of een universitaire graad en aanvullende kwalificaties op technisch-boekhoudkundig en financieel gebied behaald. In grote groepen bereikt men deze functie doorgaans na diverse andere functies zoals financial controller van dochtermaatschappijen of managementcontroller te hebben vervuld, maar soms ook via de functie van directeur interne audit of directeur boekhouding. Bij beursgenoteerde ondernemingen is er daarnaast vaak sprake van een financieel directeur die eerder ervaring heeft opgedaan bij een zakenbank of in een accountantskantoor van het type Big4. De financieel directeur van een groep moet meer in zijn mars hebben dan de technische competenties op het gebied van finance. Hij moet ook in staat zijn goede relaties op te bouwen en te onderhouden, een goed oog hebben voor de economische activiteit van de onderneming en beschikken over een visie op lange termijn.

Beloning en salarisontwikkeling

Afhankelijk van de ervaring verdienen CFO´s verdienen tussen de € 130k en € 300k. Het variabele deel is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen en kan 15% tot 30% van het basissalaris uitmaken; dit pakket kan worden aangevuld door andere voorwaarden zoals bedrijfsauto, aandelenopties, extra pensioenvoorzieningen enz.

Ontwikkeling van de functie van financieel directeur

Steeds vaker is de functie van financieel directeur op groepsniveau een opstapje voor verantwoordelijkheden in de algemene directie.
 

Populaire artikelen