Veel bedrijven vertrouwen op goederenvervoer voor hun dagelijkse activiteiten. Logistiek moet alle supply chain-functies integreren en de afstand tussen locaties overbruggen. Hierdoor komen er banen bij. De sector is de laatste tijd enorm gegroeid. Maar om te waarborgen dat deze groeiterreinen efficiënt blijven, moeten bedrijven op het gebied van logistiek, medewerkers werven die over de juiste vaardigheden beschikken. Dit zijn de vaardigheden die momenteel het meest worden gevraagd.

1. Conflictoplossing

Een hoog competentieniveau in conflictoplossing heeft betrekking op het afhandelen van allerlei soorten logistieke geschillen. Bijvoorbeeld in arbitrage en mediation. Gespecialiseerde conflictoplossingsdeskundigen sturen de betrokken teams aan. Zij hebben aandacht voor details en waarborgen dat alle communicatiekanalen open blijven en dat tijdschema's worden aangehouden. Het minimaliseren van de gevolgen van een dispuut is gunstig voor de productiviteit en de kosten. Zodoende is een medewerker die met klanten, bedrijven en juridische teams kan samenwerken zeer waardevol omdat deze tijd en geld kan besparen en de productiviteit kan beschermen.

2. Planning van- en uitvoering tijdens piekperiodes

Gezien de aanhoudende groei in e-commerce en retail-events zoals Cyber Monday is het altijd moeilijk om in een succesvolle piekperiode optimale prestaties te leveren. Voor veel bedrijven zijn deze pieken echter cruciaal, vooral voor hen met pieken gelinkt aan seizoenen. En het is een enorme uitdaging om hier succesvol doorheen te komen. Bekwaamheid in e-commerce, vooral het managen van de aanhoudende groei, is fundamenteel, samen met uitstekende planning, performanceanalyses en prognoses. Deze vallen allemaal onder de paraplu van piekplanning en uitvoering. Toegang tot informatie is een sleutelfactor bij het realiseren van een succesvolle piek. Zodoende is het ook essentieel om de juiste mensen te hebben, met kennis van data en van de mogelijkheden om deze te verwerken. Zij moeten ook veel weten over de markt voor tijdelijke arbeidskrachten op alle niveaus, omdat het personeelsbestand meegroeit met de vraag.

3. Procesontwikkeling

Geen enkele organisatie wil vertraagd worden door langzame werkprocessen die de productiviteit negatief beïnvloeden. Medewerkers die vaardig zijn in procesontwikkeling zijn vooral mensen die manieren kunnen identificeren om werkprocessen te stroomlijnen. Hiertoe behoren het minimaliseren van kosten, optimaal gebruik van productiecapaciteit en verbetering van kwaliteit. Dergelijke mensen zijn cruciaal voor de organisatie en spelen met effectief logistiek management een zeer belangrijke rol in elke logistieke operatie.

4. Retourlogistiek

Iemand in het team halen om het retourlogistiekproces voor het bedrijf te managen is een slimme zet. Er kan verschil van mening zijn over de ware definitie van retourlogisitiek, maar in feite gaat dit over alle activiteiten na de verkoop. Zodoende is het onontbeerlijk om de juiste mensen te hebben met ervaring op terreinen zoals het beheren van retouren, product-updates, end-of-life manufacturing. Hiermee kan het bedrijf de logistiek en het supply chain-proces van de aftermarket beter managen. En hier is niet alleen geld te verdienen, maar kan ook aan verantwoordelijkheden voor het milieu worden voldaan.

5. Modellen voor slim transporteren

Een afgeronde oplossing voor de routeplanning is een competentie die in elk logistiekbedrijf centraal blijft staat. Het is dus heel verstandig om je bedrijf te versterken met een specialist op dit gebied. Doeltreffende planning van routes wordt uitgevoerd met modellen. Hierbij hoort een beoordeling van de bestaande situatie, evenals een gedetailleerd onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen. Logistiekbedrijven hebben slimme mensen nodig met een wiskundige benadering voor logistieke routes. Zo worden routes zo voordelig mogelijk uitgestippeld. Als een vrachtwagen bijvoorbeeld 50 leveringen uitvoert, hoe kan er dan worden bespaard op brandstof, tijd en menskracht? Veel organisaties maken gebruik van lean/agile-methodes. Flexibiliteit in deze benadering is gunstig.

6. Talent development

Successionplanning en teamtraining vormen de basis voor elke inkoop- of logistiekactiviteit. Iemand die weet hoe hij of zij intern en extern talent kan identificeren, draagt op vele manieren bij aan de operationele activiteit. De juiste persoon weet hoe de juiste mensen binnen te krijgen, of dat nu net afgestudeerden of ervaren krachten zijn, door ontwikkelingsplannen te structureren met innovatieve elementen om hen betrokken te houden terwijl ze tegelijkertijd aan hun carrière werken,

7. Optimale lay-out magazijn

Het magazijnmanagementteam moet in staat zijn om de diverse lay-out opties zo te gebruiken dat de workflows geoptimaliseerd worden, waardoor magazijnprocessen en standaardwerkmethoden kunnen worden ontwikkeld. Zij zijn belast met onderzoek naar verbeteringen in de bestaande magazijninfrastructuur, systeemintegratie en procesdesign, in lijn met de vereisten van de supply chain- en logistiekstrategie. Daarnaast kunnen professionals op dit gebied omgaan met lay-outs op CAD en onderhandelingen met leveranciers ondersteunen. Een magazijn dat is opgezet om zo efficiënt mogelijk te werken kan een grote bijdrage leveren aan hogere productiviteitsdoelen op lange termijn.

8. Kennis van magazijnmanagement technologie

Warehouse management systems (WMS) zijn softwarepakketten die de dagelijkse logistieke praktijk ondersteunen. Om de processen optimaal te managen, is het belangrijk dat iemand in het team beschikt over de belangrijke WMS-kennis. Hiertoe behoren over het algemeen centraal beheer van het voorraadniveau en de voorraadlocaties. Nu de detailhandel steeds meer overstapt van fysieke winkels naar door internet gedomineerde modellen, groeit de behoefte aan WMS-systemen zeer snel. Bedrijven die de meest doeltreffende tools voor hun activiteit kunnen identificeren en gebruiken, hebben altijd een voorsprong.

9. Samenwerking

Teamwerk is een overdraagbare vaardigheid die binnen logistiek centraal staat. Samenwerking en communicatie binnen het team over verschillende bedrijfsafdelingen heen waarborgen dat projecten effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Werkgevers waarderen teamwerk al heel lang. Binnen de logistiek is teamwerk nu een essentiële vaardigheid voor elke professional. In een tijd waarin snelheid en kwaliteit cruciaal zijn, is het vermogen om als team samen te werken fundamenteel voor het succes in elk onderdeel van het bedrijf.

Op zoek naar toptalent? Neem dan vandaag nog contact op met één van onze gespecialiseerde recruitment consultants. 

Als u op zoek bent naar een baan, ga dan naar de kandidatensectie.

Bent u op zoek naar kandidaten? Neem dan hier contact op.