Achter elk succesvol bedrijf staat een team van sterke leiders. Uitstekende leiders kunnen het personeelsbehoud en de winstgevendheid van een bedrijf verbeteren, en bij bedrijven met sterke betrokken werknemers worden de leiders bijna tweemaal zo vaak als doeltreffend gezien dan bij bedrijven waar de betrokkenheid van werknemers gering is.

Maar niet iedereen is van nature een uitstekende leider. Net zoals andere bekwaamheden moeten leiderschapsvaardigheden worden aangeleerd en onderhouden. En hoewel een sterke leider tal van kwaliteiten heeft, zijn bepaalde leiderseigenschappen belangrijker dan andere.

Wilt u een betere leider en coach worden? Hier leest u zes essentiële kenmerken van goed leiderschap om de betrokkenheid van uw team te vergroten en uw teamleden naar succes te leiden.

Uitstekende leiders te winnen het vertrouwen van hun team.

Zonder het vertrouwen van uw team is het onmogelijk om een effectieve leider te zijn. Geslaagde leiders brengen het beste in hun team naar boven, en dat maakt vervolgens de hele organisatie sterker. Volgens een recent onderzoek werd vertrouwen voor teamleden beschouwd als het belangrijkste element, en in een bedrijfscultuur waar er vertrouwen heerst, verloopt de samenwerking tussen werknemers beter en nemen ze effectievere risico's.

Als leider is het essentieel om het succes van uw team te steunen door een sfeer van samenwerking en aanmoediging tot stand te brengen. Geef constructieve kritiek en feedback, en moedig teamleden aan om tijdens brainstormsessies ideeën te delen, vrij van oordelen. Ook is het van wezenlijk belang om de verwezenlijkingen van uw team te belonen en te erkennen, door financiële extraatjes of bonussen, en neem de tijd om succes samen als team te vieren.

Uitstekende leiders hebben een duidelijke visie en hakken knopen door

Een van de belangrijkste kenmerken van uitstekende leiders is dat ze door hun effectieve besluitvorming vertrouwen uitstralen. Geslaagde leiders dragen hun visie en strategie vastberaden uit en veranderen niet van gedachten tenzij dat absoluut noodzakelijk is. Sterke leiders hebben ook een duidelijke, beknopte en goed geformuleerde boodschap die ze aan elk lid van het team weten over te brengen.

Ofschoon veel leiders wel een duidelijke visie hebben, draait alles uiteindelijk om communicatie en samenwerking. Communiceer uw visie van in het begin en vaak, en stel voor uw team duidelijke doelstellingen voorop die die visie ondersteunen. Als teamleden bij u aankloppen voor advies, geef ze dan input en wees niet bang om moeilijke beslissingen te nemen. Hoe besluitvaardiger en duidelijker u bent, hoe gemakkelijker werknemers aan uw visie kunnen bijdragen.

Goede leiders investeren in de toekomst van hun team

Een duidelijk carrièreplan is belangrijk voor werknemers, en daarom is het voor leiders belangrijk om in hun team te investeren door goed werk te belonen met waardering, respect en groeikansen.

Volgens een enquête bij meer dan 20.000 werknemers over de hele wereld is respect het belangrijkste gedragskenmerk van een teamleider. Als teamleden vinden dat hun vaardigheden gerespecteerd en gewaardeerd worden, is de kans groter dat ze zich betrokken voelen en dat ze zich in de toekomst blijven inzetten voor het bedrijf.

In een sterk team moet respect bovenaan beginnen. Uitstekende leiders brengen het beste in hun team naar boven omdat hun team hard werkt om hun bewondering te verdienen, en gelooft dat de leider op zijn beurt in hen zal investeren. Steun uw team en laat blijken dat u respect hebt voor individuele carrièreambities door naar hen te luisteren en een persoonlijk ontwikkelingsplan op maat op te stellen. Moedig teamleden regelmatig aan om promotiekansen te overwegen of om deel te nemen aan opleidingen. Hieruit blijkt dat u hun carrière respecteert en dat u hun toekomst belangrijk vindt.

Goede leiders wuiven mislukkingen niet weg, maar leren juist van hun fouten

Mislukkingen zijn een onvermijdelijk deel van succes, en elke goede leider is erop voorbereid. Geslaagde leiders zijn niet bang om te mislukken: ze gebruiken het juist als een kans om te groeien. Robert Kiyasaki zei ooit: "Winnaars zijn niet bang om te verliezen. Verliezers wel. Mislukkingen zijn een deel van de weg naar succes. Wie mislukkingen vermijdt, vermijdt ook succes."

Of het nu gaat om een persoonlijke tegenslag of een moeilijke situatie binnen uw team, als u begrip opbrengt voor momenten van mislukking, geeft u uw team de gelegenheid om het status quo te doorbreken en vernieuwend uit de bus te komen. In dat geval is het essentieel dat u het goede voorbeeld geeft. Moedig uw teams aan door mislukkingen te accepteren door openlijk te vertellen over uw eigen tegenslagen en over wat u uit elke gemiste kans hebt geleerd.

Goede leiders luisteren

Goede leiders geven orders, uitstekende leiders luisteren actief. Elke succesvolle leider neemt gefundeerde beslissingen door goed te luisteren en goed op de hoogte te blijven van wat er in hun team en hun bedrijf speelt. De beste leiders zijn proactieve, strategische en intuïtieve luisteraars. Een uitstekende leider moet uitstekend kunnen communiceren, en wie uitstekend kan communiceren, die luistert. Werknemers willen dat er naar hen geluisterd wordt, niet dat ze worden betutteld.

Na zijn memorabele ontslag in 1985, zei Steve Jobs dat hij naar Apple is teruggekeerd als een meer bescheiden en betere leider, en voormalig Apple-CEO John Scully zei dat veel daarvan te danken was aan zijn pas verworven vermogen om te luisteren. Als leider is het belangrijk om heel duidelijk actief te luisteren: zonder onderbrekingen, met oogcontact en hier en daar een knikje of een andere duidelijke manier om zonder onderbreking te laten blijken dat u oprecht luistert.

Goede leiders geven het goede voorbeeld

Uitstekende leiders bewijzen hun toewijding door het goede voorbeeld te geven en hun teams te inspireren om samen een gemeenschappelijk doel te bereiken. Leiders moeten laten zien hoe ze kunnen slagen, en vervolgens hun succes gebruiken als een referentiemaatstaf voor hun team. Op die manier verdient u niet alleen het respect van uw team, maar krijgen uw teamleden ook vertrouwen in uw expertise.

Een van de beste manieren om dit aan te pakken, is door transparant te communiceren over uw verwachtingen en doelstellingen, en door te laten zien hoe ze dat kunnen bereiken. Laat uw team weten wat u doet en hoe u dat doet. Zo geeft u uw team tastbare kansen om te leren en iets om naar te streven.
 

Op zoek naar medewerkers?

Wilt u met ons praten over uw wervingsbehoeften?

Neem contact op

Populaire artikelen