Het werkveld human resources zit midden in een technologische revolutie en zodoende veranderen ook de functies binnen de sector. Veel bedrijven maken beter gebruik van data over hun medewerkers, vooral over prestaties. Daarnaast neemt automatisering professionals veel dagelijks administratief routinewerk uit handen. Nadat wij spraken met onze gespecialiseerde recruiters op het gebied van human resources, stelden we de volgende lijst met top 10-vaardigheden voor de HR-sector samen.

1. Organisatorische effectiviteit

Organisatorische effectiviteit (OE) helpt het leiderschapsteam om de organisatie optimaal af te stemmen en te ontwikkelen, door verandering te faciliteiten en prestaties en bekwaamheden te versterken. OE is in de loop der jaren belangrijker geworden en nu een van de kritische factoren waar een organisatie zich op moet richten om het prestatieniveau in een snel veranderende omgeving op peil te houden en te verhogen.

2. Aantrekken en behouden van talenten

Bij het werven van nieuwe medewerkers is het belangrijker dan ooit om de volledige employee value proposition (EVP) te communiceren. Voor het aantrekken en behouden van de beste talenten op de markt, is een robuuste, multi-kanaalstrategie noodzakelijk. Dit is het fundament van de meeste doelstellingen van HR en zodoende van de organisatie. We verwachten meer investeringen in technologie, gebruik van filmmateriaal en creativiteit om te presenteren welke banen er beschikbaar zijn.

3. People analytics

Er is een toenemende ontwikkeling gaande rond de filosofie dat HR alle data moet gebruiken die een bedrijf over zijn medewerkers heeft, om het bestuur of managementteam te helpen bij besluiten met een significante impact op zaken als productiviteit, omzet en winst. Het gaan hierbij niet om een algoritme, het gaat over mensen die beslissingen nemen op basis van veel betere informatie. Omdat automatisering veel van het routinewerk binnen dataverzameling overneemt, ligt de nadruk op professionals die de informatie kunnen analyseren en zo de besluitvorming te verbeteren.

4. Diversiteit en inclusiviteit

Veel bedrijven spannen zich in om een diversiteits- en inclusiviteitsplan hetzij te in te voeren of te verbeteren. Dit onderwerp krijgt steeds meer aandacht. Een divers personeelsbestand biedt grote voordelen en een diversiteitsdeskundige kan een bedrijf op het juiste spoor zetten. Het vermogen om de juiste data te verwerken, deze volledig te begrijpen en om te zetten in inzichtelijke rapporten zodat een bedrijf zinvol beleid en maatregelen kan ontwikkelen, is een absolute noodzaak.

5. Mentorschap

Mentorvaardigheden zijn altijd al belangrijk geweest voor HR en managers, maar deze winnen nog altijd aan betekenis, vooral omdat het personeelsbestand verandert. Mentorschap helpt mensen om beter inzicht te krijgen in de manieren waarop zij, op basis van de ervaring van anderen, problemen kunnen aanpakken. Dit kan zorgen voor goed functionerende medewerkers, met minder belasting voor het management of HR-teams en kan ook een significante daling van het verloop tot gevolg hebben.

6. Programma-management

Programma-managers zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een project of de HR-elementen van een afdeling. Zij zijn de stem van HR binnen het bedrijf en daarom zijn vertrouwen en duidelijke communicatie essentieel. Een sterke projectmanagementervaring is vereist om plannen te ontwikkelen met betrekking tot de levenscyclus van medewerkers en er wordt duidelijk verwacht dat de projecttaken op tijd worden uitgevoerd. Als HR-programma-managers goed kunnen werken met populaire HR-systemen, kunnen ze beter met senior-managers samenwerken en zo de HR-functie ondersteunen.

7. Management van een 5-Gen personeelsbestand

Nu er vijf generaties samen het werk moeten doen, hebben HR-teams flexibele strategieën nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich betrokken en ondersteund voelt, naar gelang zijn of haar eigen behoeften. Het is essentieel om data en analyses te gebruiken teneinde inzicht te krijgen in demografische factoren en om trends in het personeelsbestand te identificeren. Op basis hiervan kan een strategie worden ontwikkeld om deze populatie te managen, van medewerkers die vlak voor hun pensioen staat tot en met generatie Z.

8. Managementbekwaamheden

De rol van HR is diverser dan ooit tevoren en tegen een achtergrond van politieke en economische veranderingen moeten organisaties productiviteit en effectiviteit waarborgen. Veel ongelukkige medewerkers noemen hun manager als reden om bij een organisatie te blijven of te vertrekken. Doeltreffend management, coaching, vaststellen van doelstellingen en beoordelingen zijn cruciaal, zeker nu meer generatie Z medewerkers in organisaties instromen.

9. (Digitale) communicatie

Diverse bedrijven vullen hun e-mailsystemen aan met tools als Skype, Yammer en Sametime en een duidelijke digitale communicatiestrategie is belangrijker dan ooit. Duidelijke en nauwkeurige communicatie is essentieel voor het goed functioneren van elk bedrijf. Het kiezen van het juiste platform, op het juiste tijdstip en met de juiste boodschap kan echter lastig zijn. Verschillende generaties en functies reageren beter op verschillende communicatiemethoden en flexibiliteit is dus belangrijk.

10. Proactiviteit

Dynamische en proactieve werknemers zijn bereid om elk obstakel dat zij op hun werk tegenkomen te overwinnen. Proactiviteit is belangrijk in elke functie omdat deze een bereidheid betekent om altijd net een stap verder te gaan. In een onzeker klimaat waarin lang niet alle prognoses uitkomen, is dit een gebied waar organisaties steeds vaker naar kijken als zij nieuwe medewerkers werven. Een proactieve professional denkt vooruit en is bereid om in te spelen op onverwachte gebeurtenissen.

Als toonaangevende recruiters met een wereldwijd netwerk hebben wij een uitgebreide database met bijzonder getalenteerde professionals, die een bedrijf naar het volgende niveau kunnen tillen om zo de concurrentie een stap voor te blijven. 

Op zoek naar HR talent? Neem vandaag nog contact met ons op.

Als u op zoek bent naar een baan, ga dan naar de kandidatensectie.

Bent u op zoek naar kandidaten? Neem dan hier contact op.

Populaire artikelen