Diversiteit

Diversiteit in onze teams

Teams die gekenmerkt worden door diversiteit zorgen ervoor dat er verschillende standpunten en inzichten over onze activiteiten aan bod komen, en dat schept een sfeer van creativiteit, probleemoplossing en duurzaamheid die er anders niet zou zijn.

Onze belOnze inclusieve cultuur creëert voor iedereen kansen. Iedereen is anders, en dat is maar goed ook. Wij willen een werksfeer creëren waar elke medewerker echt zichzelf kan zijn. Dat doen we door een breed scala van activiteiten, netwerken en lidmaatschappen.
 


Verschillende initiatieven zoals Women@Page, Parents@Page, Family@Page, Pride@Page, Ability@Page, Age@Page en Unity@Page vertegenwoordigen de zes dimensies van onze wereldwijde diversiteitsbelofte:
 


Niemand stuit op een glazen plafond


Women@Page streeft ernaar om het evenwicht tussen mannen en vrouwen op alle niveaus van onze organisatie te verbeteren. Activiteiten en initiatieven zijn onder meer:

 • de introductie van ons wereldwijde mentoringprogramma
 • de introductie van ons wereldwijde Women@Page-'Yammer'-netwerk
 • de herziening van verschillende beleidslijnen
 • het regelmatig delen van casestudy's/verhalen over rolmodellen 
 • jaarlijkse wereldwijde campagnes om 'Internationale vrouwendag' te vieren, om onze succesvolle vrouwen in de kijker te zetten en vrouwen in de hele wereld te inspireren


Seksuele oriëntatie en genderidentiteit maken niks uit


Pride@Page steunt onze LGBT+-werknemers en weet maar al te goed dat mensen beter presteren wanneer ze zichzelf kunnen zijn. Via Pride@Page hebben we al heel wat bereikt:

 • We zijn een Stonewall Global Diversity Champion.
 • We hebben casestudy's uitgevoerd - bondgenoten en LGBT.
 • We hebben focusgroepen georganiseerd.
 • We hebben beleidslijnen geëvalueerd en herschreven.
 • We hebben het Pride@Page-'Yammer'-netwerk ingevoerd.
 • We hebben senior sponsors en voorvechters aangesteld.
 • We hebben jaarlijkse wereldwijde campagnes georganiseerd om LGBT Pride Month te steunen.


Families en verzorgers komen op de eerste plaats


Parents@Page biedt alle ouders en verzorgers bij PageGroup mentale en praktische steun met hulpmiddelen, informatie en begrip bij elke stap van hun parcours als ouders. We hebben:

 • een coachingprogramma ingevoerd voor net voor en net na het zwangerschapsverlof; 
 • richtlijnen voor zwangerschapsverlof ingevoerd; 
 • het Parents@Page-'Yammer'-netwerk geïntroduceerd met specifieke seminars;
 • ons beleid inzake vaderschapsverlof verbeterd;
 • in onze 'Have Your Say'-enquêtes specifieke vragen opgenomen voor ouders en verzorgers;
 • senior sponsors en voorvechters aangesteld;
 • op kantoor 'Familiedagen' georganiseerd waarbij medewerkers hun partner en kinderen mee naar het werk kunnen nemen;


Ability@Page – Een handicap houdt je niet tegen


Ability@Page laat zien dat wij uiterste inspanningen leveren om komaf te maken met alle fysieke, technologische en mentale barrières ten aanzien van handicaps. Zo kunnen wij met alle werknemers, klanten en kandidaten effectief communiceren, zodat er voor iemand met een handicap de nodige aanpassingen kunnen worden gedaan en iedereen de kans krijgt om zijn potentieel ten volle te benutten.

 • regelmatig verhalen delen van werknemers bij wie een handicap een invloed heeft op hun leven
 • introductie van het Ability@Page-Yammer-netwerk
 • senior sponsors aangesteld
 • regelmatige hints en tips om de algemene gezondheid en het algemene welzijn te verbeteren

Age@Page – Leeftijd is slechts een getal


PageGroup werft medewerkers aan in alle leeftijdsgroepen. We beseffen immers maar al te goed dat een veelzijdig personeelsbestand waar alle leeftijden vertegenwoordigd zijn heel wat voordelen heeft.


Unity@Page – Multiculturele teams excelleren


We vinden het prettig om met multiculturele teams samen te werken en zijn er vast van overtuigd dat zij mede bepalend zijn voor onze groei en ons succes.

Wil je graag deel uitmaken van een divers en werkelijk inclusief team? Solliciteer dan nu voor een van onze functies.