Sinds de reductie van papieren systemen en de introductie van de AVG is het belangrijker dan ooit om te waarborgen dat de persoonsgegevens van medewerkers passend worden opgeslagen en dat er op de juiste wijze mee wordt omgegaan.

Data hangen echter samen met veel meer dan alleen het beschermen van gevoelige informatie. Deze kunnen ook een drijvende kracht zijn achter een heel programma, van performance-management tot productiviteit. Of je nu een expert of een complete nieuweling op dit terrein bent, hoe zorg je ervoor dat jij het team, en de informatie die je over de leden ervan hebt, op de best mogelijke manier managet?

HR-professionals en hun rol binnen de afdeling

Op dit moment zijn de skills van professionals in de sector als het gaat over het omgaan met en implementeren van nieuwe technologiesystemen op het werk soms vrij beperkt. Veel HR-professionals zijn niet getraind voor de instrumenten die nodig zijn om medewerkersgegevens te verzamelen en uiteindelijk door het gebruik ervan veranderingen tot stand te brengen. De skills waar bedrijven naar op zoek zijn als ze een HR-professional willen werven, zijn in de loop van de jaren veranderd. Vandaag de dag zou het heel gunstig zijn voor een bedrijf als zijn HR-team ervaring heeft in het gebruik van analytische tools.

Dit kan ook via een omweg, door medewerkers te leren om met deze tools om te gaan en ze te begrijpen. Bedrijven kunnen data tegenwoordig gebruiken om de betrokkenheid van hun medewerkers te volgen op sociale media, via enquêtes en op andere manieren. Er is een veelheid aan mogelijkheden die bedrijven kunnen gebruiken om data over mensen te verzamelen. Hoewel HR-professionals zich sterk bewust zijn van data analytics, zijn hiervoor nog altijd gespecialiseerde vaardigheden nodig en in de huidige markt met een schaarste aan kandidaten kan het lastig zin om deze specialisten te vinden.

Samenwerkende HR-professionals

Het is cruciaal voor elk team, in elk bedrijf, om in harmonie samen te werken. Ervaren HR-professionals moeten beschikken over een hoge emotionele intelligentie, die waarschijnlijk in de loop van de tijd ontwikkeld is, door samen te werken met verschillende mensen in verschillende zakelijke omgevingen. De transitie om over te stappen van rechtstreeks van mensen leren, naar leren van data en analyses, kan voor sommige professionals lastig zijn. Omdat technologie alle sectoren beïnvloedt, is dit echter zonder twijfel de richting die HR-afdelingen inslaan.

HR-teams moeten werken aan de integratie van people analytics en hun teams zodanig ontwikkelen dat de teamleden inzicht hebben in de data waar ze mee werken en naar deze inzichten kunnen handelen. Data moeten worden geïntegreerd in HR-processen en HR-professionals moeten worden aangemoedigd om te werken met de beschikbare informatie. Dit kan een positieve stap zijn in de richting van een gestroomlijndere HR-functie, waarbij de krachten van data worden gebundeld met de specialistische skills van de mensen.

Waarborgen van het partnerschap: HR en data-analisten

Teneinde ervoor te zorgen dat dit partnerschap harmonieus is, is het voor bedrijven belangrijk te waarborgen dat zij ethische regels naleven. Bedrijven verzamelen vandaag de dag een veelheid aan persoonlijke en vertrouwelijke data en goed gebruik van deze data is cruciaal als basis voor bedrijfsbeslissingen en -strategieën.

Het verzamelen van data over medewerkers is een grote stap om veranderingen te kunnen doorvoeren. Bedrijven moeten echter wel opletten dat zij geen data verzamelen en gebruiken op een onethische manier. Het is belangrijk om tactvol om de gaan met de informatie over medewerkers. Zij willen immers niet het gevoel krijgen dat hun privacy wordt geschonden als ze weten dat de werkgever alles ziet wat zij doen. Zorg ervoor dat medewerkers volledig op de hoogte zijn van welke data over hen worden opgeslagen of bewaard.

De voordelen van het meten van de medewerkerservaring

People analytics kan worden gekoppeld aan het stimuleren van business value. Het heeft voordelen omdat het mogelijk is hoge prestaties te meten. En waar de prestaties minder zijn, is het mogelijk is te proberen de redenen hiervoor te achterhalen en te beginnen met de implementatie van veranderingen.  Een ander voordeel van deze informatie is dat deze bruikbaar is om het wervingsproces te stroomlijnen. Door efficiënt gebruik van data en analyses ter beoordeling van de kandidatengroep, kun je snel de geschiktste sollicitanten voor de baan identificeren.

Hoe data kunnen zorgen voor verandering binnen een bedrijf

Er is een duidelijke en toenemende behoefte om data te gebruiken ter ondersteuning van zakelijke beslissingen. Alles in een bedrijf moet met een goede reden worden gedaan. De redenering achter een ontwikkeling wordt doorgaans ondersteund door data. People analytics en data kunnen worden gebruikt om de werving significant te verbeteren. Werven van mensen met gebruik van betere informatie leidt uiteindelijk tot een betere besluitvorming.

Als je op zoek bent naar informatie over werving in de human resources-sector, neem dan vandaag nog contact op met een van onze gespecialiseerde recruitment consultants.

Als u op zoek bent naar een baan, ga dan naar de kandidatensectie.

Bent u op zoek naar kandidaten? Neem dan hier contact op.

Populaire artikelen