Effectieve succession planning

Organisaties verliezen wel eens goede mensen door verschillende persoonlijke of professionele redenen. Succession planning is dus belangrijk om te zorgen dat het bedrijf goed gepositioneerd blijft om ook in de toekomst successen te boeken. Het kan duur, tijdrovend en lastig zijn om essentiële vacatures te vervullen. Werkgevers moeten zich hierop voorbereiden door een proces voor succession planning te implementeren. Zo minimaliseren zij de impact van het verlies van een sleutelpersoon.

Identificeer potentiële leiders

Identificeer en ontwikkel nu alvast proactief personeelsleden met veel potentieel, zodat u mensen met de juiste vaardigheden en ervaring beschikbaar heeft om in een sleutelrol te stappen als deze beschikbaar komt. Dit helpt werkgevers om effectiever te reageren op veranderingen en om de continuïteit van uw leiderschap te waarborgen. Het is ook een vruchtbaar proces voor het erkennen, ontwikkelen en behouden van toptalent.

Ontwikkel een plan

Om een solide basis te creëren voor uw opvolgingsplan begint u met een analyse van de bedrijfsplannen om de meest cruciale posities en vaardigheden voor bedrijfsgroei te identificeren. Stel dan de belangrijkste capaciteiten vast die nodig zijn om deze functies te vervullen én de werknemers die deze posities op zich zouden kunnen nemen. Bepaal daarna welke trainingen en ontwikkelingen er nog nodig zijn om hun vaardigheden aan te vullen en hen voor te bereiden op deze stap vooruit. Hier kunnen mentoring, coaching, functiewisseling, detachering, opleidingsprogramma's en formele feedbackprocessen deel van uitmaken.

Belangrijke elementen voor een effectieve succession planning

Hoewel het proces van succession planning per organisatie varieert, zijn er bepaalde aspecten die universeel zijn voor een effectieve aanpak. De succession planning moet:

  • In lijn liggen met de algemene bedrijfsstrategie. Dit zorgt dat de investering in toekomstige leiders doelgericht is en de strategische richting van de organisatie weerspiegelt.
  • Vanuit de top aangedreven worden. Senior executives zijn het best geplaatst om de bedrijfsplannen te evalueren en belangrijke toekomstige vaardigheden voor hun verschillende bedrijfsfuncties te identificeren
  • Een gecoördineerde actie zijn. Om te zorgen dat er genoeg ownership is van het proces moeten HR, managers en senior executives allemaal verantwoordelijk zijn voor het “kweken” van nieuwe leiders.
  •  Gekoppeld zijn aan bredere HR-processen. Hieronder vallen o.a prestatiebeheer, compensatie, erkenning, werving en personeelsbehoud en personeelsbeheer.
  • Soft skills faciliteren. Vaardigheden op het gebied van communicatie, onderhandelen, presenteren en time-management worden steeds belangrijker al naargelang werknemers hogere posities op de carrièreladder innemen.

Doorlopende aandacht

Het allerbelangrijkste aspect van succession planning is dat het een doorlopend proces is. Managers uit alle onderdelen van de organisatie moeten altijd uitkijken naar ontbrekende vaardigheden en zich concentreren op het ontwikkelen van toptalenten. Zo kunnen de mensen met de beste vaardigheden op het juiste moment naar de juiste baan stromen.

Als u op zoek bent naar een baan, ga dan naar de kandidatensectie.

Bent u op zoek naar kandidaten? Neem dan hier contact op.

Populaire artikelen