In HR spelen de laatste jaren vele ontwikkelingen wat betreft nieuwe technologieën, AI en automatisering. Met name in het laatste jaar zagen we een sterke focus op People Analytics. Adviesbureaus over de hele wereld bieden hun klanten deze dienst aan en dit bewijst dat people analytics binnen de HR-sector blijft groeien.

Waarom people analytics belangrijk is

Steeds meer HR-afdelingen implementeren nieuwe, cloud-gebaseerde HR-systemen waarmee grote hoeveelheden data real-time kunnen worden geanalyseerd. HR-teams krijgen de kans om deze data doeltreffend te gebruiken, onder meer voor het analyseren van wervingstrends, kenmerken die worden geassocieerd met een bepaald prestatieniveau, het plannen van het personeelsbestand, talenmanagement en operationele verbeteringen en productiviteit.

Zodoende zoeken financiële en algemene managers en andere stakeholders naar HR-professionals die deze tools kunnen gebruiken om bij te dragen aan commerciële beslissingen waar de organisatie baat bij heeft.

In het verleden werden data gebruikt op vele terreinen zoals marketing, verkoop en finance of om de productiviteit of bestedingen te verbeteren. Nu kunnen we besluiten beïnvloeden die het waardevolste kapitaal van een bedrijf betreffen, de medewerkers. Tools waarmee bedrijven high performers kunnen identificeren helpen bij het verhogen van de retentie en de betrokkenheid. Dit betekent dat wat ooit subjectief was, nu objectief kan zijn.

Hoe people analytics HR heeft veranderd

Met people analytics is een heel nieuw specialisme binnen HR ontstaan. Bedrijven als Google hebben een heel team dat zich hiermee bezighoudt. In de loop van de tijd zal dit ook voor andere bedrijven gaan gelden.

Door de noodzaak om kandidaten te vinden die ervaring hebben op het gebied van HR-analyses, of de skills die nodig zijn om HR-analyes te managen, zijn de gewenste vaardigheden waar wervende managers naar op zoek zijn veranderd. HR-skills hebben zich ontwikkeld vanwege de behoefde om analyses voor mensen te gebruiken. Dit betekent dat kandidaten met wiskundige skills, of mensen met een analytische achtergrond, waardevoller worden voor HR-teams.

De valkuilen van people analytics

Een van de potentiële valkuilen is dat, omdat organisaties nu grote hoeveelheden data kunnen opslaan, deze onder druk staan om zich aan de regelgeving te houden. Er moet goed worden nagedacht over de governance van de data, hoe deze worden opgeslagen en gebruikt. Datzelfde geldt voor de beveiliging van data op een cloud-platform.

De voordelen van people analytics

People analytics biedt een veelheid aan kansen voor bedrijven die toptalenten binnen hun bedrijfstak willen aanwerven. Op het laagste niveau is het mogelijk inzicht te krijgen in productiviteit, ziekteverzuim, aanwezigheid, overuren en opleiding. Zodoende is het mogelijk veranderingen aan te brengen op aspecten die achterblijven. Dit kan belangrijk zijn voor de omzet en de productiviteit van het personeelsbestand verhogen. Een juist gebruik van people analytics kan betere informatie over het personeelsbestand verschaffen, wat betreft hoe mensen werken en wat goed functioneert binnen het bedrijf. Als je inzicht hebt in het gedrag van je teams, krijg je ook inzicht in welke verbeteringen nog mogelijk zijn.

People analytics kan worden gebruikt om medewerkers te motiveren en te ontwikkelen en om de betrokkenheid te versterken.

Het analyseren van data kan HR-managers voorzien van de tools die ze nodig hebben om gepaste en weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen, die een positieve verandering opleveren en waarborgen dat zij het beste uit hun mensen halen.

Met people analytics is het mogelijk om:

High-risk of high-performance medewerkers te identificeren

Te beoordelen wat de medewerkers het sterkst motiveert.

Helpen bij het toewijzen van budgetten of middelen aan incentives en programma's die medewerkers waarschijnlijk het sterkst motiveren en hun betrokkenheid vergroten.

Beginnen met people analytics

Als het moeilijk is om te zien hoe people analytics doeltreffend in de organisatie kan worden gebruikt, is het belangrijk om een programma te implementeren dat makkelijk kan worden gekoppeld aan het huidige systeem. Op deze manier kunnen de data worden geanalyseerd ten opzichte van bronnen uit andere bedrijfsonderdelen, zoals verkoop, omzet, winst, herhalingsaankopen enz. Met HR-analyses kunnen bedrijven overstappen van op spreadsheets gebaseerde dataopslag naar een real-time opslag en analyses samen met de huidige datastromen binnen het bedrijf.

Hoe people analytics de toekomstige wervings- en ontwikkelingsprocessen vormgeven

Het klopt dat bedrijven people analytics kunnen gebruiken om de kenmerken van high-performers en achterblijvers te vergelijken. Deze informatie beïnvloedt waarschijnlijk welke soort kandidaten je in de toekomst voor een gesprek uitnodigt, en hoe je dat gesprek benadert. Zodra er een professional in dienst komt, kan people analytics worden gebruikt om een persoonlijk ontwikkelingsprogramma op te zetten. Tegelijkertijd is het mogelijk om de resultaten van persoonlijke ontwikkelingsprogramma's te meten. Dit bespaart op termijn geld en middelen. Kijk om meer te weten te komen over wat people analytics voor jouw bedrijf kan betekenen naar onze seminar-video met Dr. Max Blumberg.

En als je denkt aan het werven van professionals die de HR-activiteiten met people analytics op een hoger plan kunnen brengen, neem dan vandaag nog contact op met een van onze gespecialiseerde recruitment consultants.

 Wij van Michael Page kunnen helpen bij het vinden van de beste professionals die passen bij de organisatie en de vacature.

Op zoek naar medewerkers?

Wilt u met ons praten over uw wervingsbehoeften?

Neem contact op

Populaire artikelen