Overdraagbare vaardigheden zijn de vaardigheiden die van toepassing zijn voor verschillende werkzaamheden en contexten, en dus niet “vast zitten” aan een bepaald beroep. Door deze vaardigheden (verder) te ontwikkelen, breidt u uw carrièremogelijkheden uit. Ze zijn namelijk aantrekkelijk voor een breed scala aan werkgevers. Hieronder vindt u de belangrijkste overdraagbare vaardigheden die u kunt ontwikkelen om uw carrière vooruit te helpen.

Communicatievaardigheden

Goede communicatie is het effectief overbrengen van gedachten en ideeën én het luisteren naar anderen en begrijpen wat zij proberen over te brengen. Belangrijke communicatievaardigheden zijn onder andere:

 • Duidelijk spreken en bondig schrijven
 • Aandachtig luisteren en feedback geven
 • Ideeën en gevoelens constructief kunnen verwoorden
 • Onderhandelen en anderen overtuigen
 • Een band ontwikkelen met anderen
 • Een groep mensen toespreken (presenteren)

Leiderschap & managementvaardigheden

Effectief leiderschap & management houdt in dat u anderen kunt aansturen en motiveren om individuele, team- en bedrijfsdoelen te bereiken. Enkele belangrijke overdraagbare vaardigheden zijn in deze context:

 • Groepen managen en verantwoordelijkheden delegeren
 • Taken plannen en coördineren
 • Problemen oplossen en omgaan met conflicten
 • Strategie kunnen vertalen naar tactisce en/of operationele doelstellingen
 • Beslissingen nemen en implementeren
 • Anderen motiveren, begeleiden en trainen

Planning- & onderzoeksvaardigheden

Planning- & onderzoeksvaardigheden stellen u in staat om doelstellingen te identificeren en een strategie te bepalen teneinde die doelen te realiseren. Overdraagbare planning- & onderzoeksvaardigheden zijn onder andere:

 • Behoeftes en benodigde middelen identificeren
 • Doelen stellen en een aanpak uiteenzetten
 • Relevante informatie verzamelen en resultaten evalueren
 • Situaties voorspellen en monitoren
 • Informatie analyseren, interpreteren en delen

Samenwerken & sociale vaardigheden

Deze vaardigheden gaan over uw bijdrage in groepsverband en de manier waarop u met anderen samenwerkt om een gezamenlijk doel te bereiken. Belangrijke overdraagbare vaardigheden zijn onder andere:

 • Erkenning delen en verantwoordelijkheid nemen
 • Bijdragen en de ideeën van anderen aanmoedigen
 • Een band ontwikkelen en verschillende meningen respecteren
 • Onderhandelen en anderen beïnvloeden
 • Situatieafhankelijk communiceren

Zelfsturende vaardigheden

Zelfsturing bepaalt hoe u uw eigen activiteiten vormgeeft om gestelde doelen te bereiken. Overdraagbare zelfsturende vaardigheden zijn onder andere:

 • Time-management en prioriteren
 • Doelen stellen, deadlines nakomen en problemen oplossen
 • Onder druk goed werk leveren en verantwoordelijkheid nemen
 • Goed met anderen om kunnen gaan
 • Zelfevaluatie en besluitvaardigheid

Populaire artikelen