Wanneer u voor het eerst een leidinggevende functie bekleedt komt u waarschijnlijk voor uitdagingen en verantwoordelijkheden te staan die u nog niet eerder hebt meegemaakt. Om uw functie succesvol te kunnen vervullen is voorbereiding en de bereidheid om nieuwe vaardigheden aan te leren  van essentieel belang. Hierna volgen een aantal tips voor een soepele overstap naar een managementfunctie.

Manage verwachtingen

Om een succesvolle overstap naar het management te maken, dient u precies te weten wat er in uw nieuwe functie van u wordt verwacht. Wat zijn de prioriteiten op korte en op lange termijn? Wat zijn de belangrijkste problemen die moeten worden opgelost? Met welke risico’s hangen de oplossingen samen? Het antwoord op deze vragen helpt u bij ht prioritiseren en behouden van overzicht. Net zo belangrijk is het communiceren van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen aan uw nieuwe team.

Ontwikkel belangrijke vaardigheden

Het kan zijn dat essentiële managementvaardigheden, zoals het oplossen van problemen, het motiveren van anderen of het evalueren van prestaties niet eerder tot uw taken hebben behoord. Vraag uw werkgever om ondersteuning in de vorm van coaching, mentorschap of training zodat u de benodigde vaardigheden ontwikkelt en uw nieuwe rol effectief kunt invullen. U kunt uw vaardigheden ook vergroten door naar managementwebsites te gaan, boeken over het onderwerp te lezen, of korte cursussen in de buurt te volgen.

Leer leiden

De overstap naar een managementfunctie houdt meer in dan alleen toezicht houden op projecten, mensen en schema's. Er wordt ook van u verwacht dat u de rol van leider op u neemt, hetgeen inhoudt dat u perspectieven schetst en uw medewerkers inspireert het beste uit zichzelf te halen. Om een effectieve manager te zijn moet u zich leiderschapsvaardigheden eigen maken en deze in uw stijl van leidinggeven verwerken zodat u zich met succes kan ontwikkelen, net als de mensen die u onder u hebt werken.

Leer delegeren

De meeste nieuwe managers worden manager vanuit een functie waarin zij uitblonken. Een belangrijke vaardigheid, die het best vroeg kan worden ontwikkeld, is het loslaten van 'doen' en anderen de kans geven om te groeien. Uw rol van een goed presterend teamlid is veranderd in die van teamcoach; het ontwikkelen, laten geloven in zichzelf en inspireren van anderen. Effectief delegeren draait om het gebruiken van uw ervaring om daarmee anderen te sturen, u geeft het 'wat' (resultaat) en het 'waarom' (doel) aan, maar het 'hoe' (methode) laat u aan mensen zelf over.

Kopieer kerneigenschappen die u bewonderd

Denk eens aan uw uw vorige managers en die eigenschappen van hen waar u bewondering voor had. Hoe hebben ze u behandeld? Hoe hebben ze uw vertrouwen gewonnen? Wat respecteerde u in hun gedrag? Wat hebben ze u bijgebracht? Laat uw gedachten hierover leidend zijn bij uw gedrag als first-time manager. Het vragen om feedback van een vertrouwde mentor is tevens een goede manier om te testen in hoeverre u deze kerneigenschappen al geinternaliseerd heeft.

Populaire artikelen