Het belangrijkste ingrediënt voor een succesvol sollicitatiegesprek is de voorbereiding. De organisatie bestuderen, het functieprofiel doorgronden en het geven van goed doordachte antwoorden; het duidt allemaal op enthousiasme voor baan waarop u solliciteert. Gebruik de voorbereidingstips in dit artikel om indruk te maken op je potentiële werkgever tijdens die cruciale eerste ontmoeting.
 

Bestudeer uw potentiële werkgever

Door de organisatie te onderzoeken bent u beter in staat de functie waarop u solliciteert te plaatsen binnen het geheel van bedrijfsactiviteiten. Tevens draagt uw kennis van de organisatie bij aan uw geloofwaardigheid als sollicitant; het toont dat u écht graag bij de club wilt horen. De bedrijfswebsite, het jaarverslag en persberichten bieden waardevolle informatie over de belangrijkste activiteiten en stakeholders van het bedrijf. Tijdens uw voorbereiding doet u er tevens goed aan om vakliteratuur en (kranten)artikelen te lezen. Deze geven u inzicht in de reputatie van het bedrijf, de grootste concurrenten en de uitdagingen binnen de sector/bedrijfstak.

Verdiep u in de functie

Een grondige bestudering van het functieprofiel helpt u te voorspellen welke vragen er waarschijnlijk gesteld zullen worden tijdens het sollicitatiegesprek. U kunt deze informatie vervolgens weer gebruiken om alvast relevante antwoorden voorbereiden. Om u te onderscheiden van andere kandidaten kunt u deze informatie ook gebruiken om zelf intelligente vragen te stellen aan het eind van het gesprek.

Oefen uw antwoorden

Het belangrijkste onderdeel van de voorbereiding op uw sollicitatiegesprek is het oefenen van uw antwoorden op de vragen die u verwacht.  Bedenk voor elke potentiële vraag praktische voorbeelden die demonstreren hoe u omging met een taak/situatie en belicht de positieve uitkomst. Simuleer het sollicitatiegesprek met een vriend(in) om na te gaan of u uw vaardigheden, ervaring en persoonlijke kenmerken op een coherente en duidelijke manier aan de functie-eisen koppelt.

Ken uw sterke kanten

Teneinde een goede indruk te maken is het belangrijk om uw sterke kanten te kennen en deze zelfverzekerd en overtuigend te communiceren. Het sollicitatiegesprek is dé kans om uzelf te 'verkopen', dus zorg dat u zich door middel van voorbeelden kunt onderscheiden van de rest.  

Vindt u het moeilijk om een goed beeld van uzelf te schetsen? Wellicht dat dit document u enkele handvatten biedt bij het opstellen van uw professionele profiel/personal brand. Het document dwingt u over uw sterke kanten na te denken en helpt u uw positie te bepalen in de arbeidsmarkt.

Ben je op zoek naar een baan?

Vind de beste vacatures op onze website.

Solliciteer nu

Salarisonderzoek

Belangrijke inzichten over salarissen per sector en markttrends.

Ontdek meer

Populaire artikelen