Een effectieve functieomschrijving is essentieel voor het aantrekken van de juiste kandidaten. Bedenk voordat u begint met schrijven zeven kernwoorden voor de functie en zoek op internet naar soortgelijke functies ter inspiratie. Begin uw functieomschrijving met een gedetailleerde omschrijving van het bedrijf en de afdeling en ga daarna in op de details van de functie.

Stel de doelen en verantwoordelijkheden van de rol vast

Bij een goede functieomschrijving horen doelstellingen die het bestaansrecht van de functie duidelijk uiteenzetten. Omschrijf de verantwoordelijkheden en taken per kerngebied en stel een lijst op (het liefst in kernwoorden) van doorlopende en dagelijkse taken in volgorde van belangrijkheid. Beschrijf de functie in termen die begrijpelijk zijn voor de kandidaten die u aan wilt trekken (vermijd jargon en afkortingen die binnen uw organisatie gebruikt worden), zodat u duidelijk het niveau van verantwoording en autoriteit van de functie toont.

Introduceer stakeholders

Door te begrijpen welke professionele relaties de kandidaat in deze functie moet onderhouden, krijgt hij/zij extra inzicht in de omvang van de rol. Omschrijf hoe de functie zich verhoudt tot andere personen binnen de organisatie en welk autoriteitsniveau de personen binnen deze relatie hebben. Belicht ook de internationale en externe communicatielijnen en eventueel verder relatiemanagement dat bij de positie hoort.

Omschrijf de kwalificaties

Om de kans te vergroten dat u de juiste kandidaat aantrekt is het belangrijk om een duidelijke en begrijpelijke functietitel te kiezen. Bovendien moeten de functie-eisen zo ondubbelzinnig mogelijk worden geformuleerd. Hieronder vallen eisen voor de opleiding, ervaring, kennis, technische vaardigheden en eventuele overdraagbare vaardigheden van de kandidaat. Door verband te leggen met de verantwoordelijkheden van de functie kunnen werkzoekenden bepalen of zij de juiste kwalificaties, ervaring en vaardigheden hebben om de taken uit te voeren. Zorg dat uw vacaturetekst niet discrimineert op basis van leeftijd, ras, geslacht, talen, woonplaats etc.

Het logistieke aspect van de baan

Om de kandidaten te helpen inschatten of zij geschikt zijn voor de rol is het handig om de praktische aspecten van de baan te omschrijven. Noem de locatie van de functie, de materialen of systemen waarmee wordt gewerkt, de afdeling waar de functie onder valt en de procedures voor functioneringsevaluatie. Het allerbelangrijkst: probeer het salaris en details over de bonus/voorwaarden (of tenminste een inschatting) in de vacature te zetten, want kandidaten bekijken vacatures vanuit hun eigen belangen (wat heb ík eraan?!).

Als u op zoek bent naar een baan, ga dan naar de kandidatensectie.

Bent u op zoek naar kandidaten? Neem dan hier contact op.

Populaire artikelen