Functioneringsgesprekken ze geven u een goed idee van iemands potentieel en de manier waarop een werknemer te werk gaat. Goed uitgevoerd zijn functioneringsgesprekken heel motiverend. Daarnaast kunt u ontwikkelpunten vaststellen waarmee de kwaliteit van het werk en het professioneel functioneren van de werknemer kunnen worden verbeterd.

Gewoonlijk een keer per jaar, maar soms twee keer, geven functioneringsgesprekken de werkgever de kans om buiten de context en drukte van het kantoor tijd door te brengen met zijn werknemers en naar hun visie te luisteren. Dit moet natuurlijk sowieso gebeuren maar het formele proces faciliteert deze praktijk. Als ze integer worden uitgevoerd, scheppen functioneringsgesprekken wederzijds vertrouwen en uiteindelijk een band binnen een team.

Houd bij het organiseren van een effectief functioneringsgesprek van uw medewerkers rekening met het volgende:

 1. Zorg dat de directie geheel achter het idee van functioneringsgesprekken staat
 2. Houd de programma's effectief in de gaten
 3. Bied training voor degenen die het functioneringsgesprek afnemen om de eerlijkheid te waarborgen
 4. Houd het hele proces eenvoudig
 5. Overleg met managers en werknemers voordat het geïmplementeerd wordt.
 6. Alles moet getoond en gedeeld worden (negatief en positief)
 7. Het eindrapport moet in overleg met de werknemer worden afgerond en deze moet ervoor tekenen
 8. De werknemer moet veel bijdragen aan het functioneringsgesprek en er daarom ook achterstaan
 9. Om te zorgen dat het proces niet stagneert, kan er ook een vertrouwelijke enquête georganiseerd worden om te zien wat mensen van het huidige proces vinden
 10. Gebruik de juiste methode

 

Twee van de populairste toetsingsmethodes worden hieronder omschreven. Onze consultants bij Page Personnel kennen beide methodes goed en kunnen zo nodig advies geven.

 1. De 360-graden review. Hierbij wordt de feedback verzameld van alle collega´s, ondergeschikten en leidinggevenden van een bepaald persoon managementaanpak en manier van leidinggeven te vergelijken. Het proces is normaliter gebaseerd op een relatief simpele vragenlijst: een versie (zelfevaluatie) die de werknemer zelf invult en een andere versie (evaluatie van een ander) die wordt verspreid onder collega's op verschillende niveaus binnen de organisatie. De resultaten worden dan vergeleken en de verschillen in waarneming tussen de persoon zelf en zijn collega's kunnen de basis vormen voor zowel het formele functioneringsgesprek als informele gesprekken over professionele ontwikkeling.
   
 2. Psychometrische toetsen. Psychometrische toetsen en enquêtes zijn gestructureerde, systematische manieren om te evalueren hoe mensen presteren bij een taak of op verschillende situaties reageren. Dit kan ook een nuttig hulpmiddel zijn om de effectiviteit van de organisatie te verbeteren door zowel teams als individuen te ontwikkelen. Er zijn over het algemeen twee soorten:
 • Vragenlijsten die de persoonlijkheid en waarden toetsen.
 • Cognitieve, intelligentie-, bekwaamheids- of capaciteitstoetsen.

Op zoek naar medewerkers?

Wilt u met ons praten over uw wervingsbehoeften?

Neem contact op

Populaire artikelen