Het werven van de juiste mensen is cruciaal voor het succes van ieder bedrijf. Door een effectief sollicitatiegesprek te voeren, kunt u vaststellen of de kandidaat over de juiste vaardigheden en kennis beschikt om de vacature met succes te vervullen. Ook ontdekt u of de kandidaat met zijn of haar houding, motivaties en waarden goed kan functioneren binnen het team/bedrijf. Volg deze tips om uw volgende sollicitatiegesprek effectief te voeren:

Voorbereiding voor het gesprek

Om een zinvol sollicitatiegesprek te voeren is een goede voorbereiding cruciaal. Bekijk nauwkeurig het cv van de kandidaat en noteer vooraf vragen waarmee u meer informatie bloot kunt leggen over hun persoonlijke kwaliteiten en professionele vaardigheden. Indien er andere collega's bij het gesprek aanwezig zullen zijn, deel uw vragen dan ook met hen. Werkgevers “googlen” hun kandidaten ook vaak of bekijken hun sociale mediaprofielen om een eerste indruk te krijgen. Bedenk hoe u de voordelen van uw bedrijf en de functie zult belichten. Reserveer een passende ruimte om het gesprek te voeren en zorg ervoor dat deze comfortabel en vrij van afleidingen is.

Uw vragen formuleren

Tijdens een sollicitatiegesprek zijn gedragsvragen een effectieve manier om te beoordelen of uw kandidaat de specifieke vaardigheden en eigenschappen in huis heeft om de functie succesvol te vervullen. Deze techniek is gebaseerd op het idee dat gedrag uit het verleden de beste indicator is voor toekomstige prestaties. Bekijk de functieomschrijving en noteer de belangrijkste eigenschappen, kennis, gedragskenmerken en capaciteiten die nodig zijn voor de rol. Maak vervolgens een lijst met vragen aan de hand waarvan de de kandidaat uit kan leggen hoe hij of zij deze kwaliteiten in het verleden heeft getoond, op basis van specifieke voorbeelden.

Het gesprek voeren

Start het sollicitatiegesprek door uzelf en eventuele andere aanwezigen voor te stellen. Leg de opbouw van het gesprek uit en vertel kort iets over uw bedrijf, waaronder de kernactiviteiten, omvang, financiële positie, groeiplannen en bedrijfscultuur. Omschrijf de functie op een pakkende manier, en noem hierbij ook projecten die op de rol staan en bespreek de doorgroeimogelijkheden.

Luister tijdens het gesprek aandachtig naar de antwoorden en maak notities als referentiebron. Pas op voor ontwijkende antwoorden, en vraag zo nodig door. Als u aandacht besteedt aan de persoonlijke stijl, houding en waarden van de kandidaat, kunt u een weloverwogen mening vormen over zijn of haar geschiktheid.

Het gesprek afronden

Rond het gesprek af door de kandidaat te vragen of hij of zij nog vragen heeft over de functie of het bedrijf. Dit is een goede manier om te toetsen of de kandidaat goed over de functie heeft nagedacht, onderzoek heeft gedaan naar het bedrijf en opgelet heeft tijdens het sollicitatieproces. Bedank de kandidaat voor zijn of haar tijd en interesse, en vertel wanneer de beslissing gemaakt zal worden. Probeer zodra de kandidaat vertrekt uw notities samen te vatten. Zo staat uw indruk van de persoonlijkheid, vaardigheden en capaciteiten van de kandidaat nog vers in uw geheugen, en kunt u nadat u straks de andere kandidaten heeft gesproken uw notities gebruiken om u te helpen met uw beslissing .

Als u op zoek bent naar een baan, ga dan naar de kandidatensectie.

Bent u op zoek naar kandidaten? Neem dan hier contact op.

Populaire artikelen